Ideella föreningen Vår Framtid

Bakom Vår Framtids politiska utskott finns den ideella föreningen Vår Framtid med sin
styrelse. Förutom vårt arbete genom det politiska utskottet jobbar vi på många vis för att
utveckla kommunen och dess invånare.

Tydliga mål är en förutsättning för att skapa positiv förändring.
Nedan listas några ideella aktiviteter vi genomfört hittills. Kanske sitter du på
en idé hur vi kan göra det lite bättre för varandra utan att jobba politiskt?
Kom med i vår förening och gemenskap så försöker
vi finna möjligheter att förverkliga idén tillsammans!

Om du liksom vi Vår Framtidare vill förbättra kommunen, endera som aktiv
i politiken eller kanske ideellt i förening eller styrelse, kom med i vår gemenskap.
En vilja att förbättra kommunen och alla människors lika värde är det enda vi
behöver gemensamt. Resten diskuterar vi demokratiskt fram en gemensam vision om
att uppnå.