Vår Framtids politiska utskott

Föreningen Vår Framtid bildade inför valet 2014 ett politiskt utskott som ställde upp i valet till Ånges kommunfullmäktige. I valet visade det sig att Vår Framtids politiska utskott blev Ånge kommuns näst största parti.
I år ställer vi upp igen!

Vår Framtids politiska utskott är ideologiskt obundna. Vi bekänner oss inte till någon speciell politisk ideologi. Vi placerar inte oss själva på något plats på en höger-vänsterskala. Vi har inte något moderparti på riksplanet som ger oss direktiv eller serverar oss en policy vi skall förhålla oss till. Istället väljer vi att i alla lägen söka kunskapsbaserade, pragmatiska lösningar på de problem Ånge kommun ställs inför.

Vår Framtids politiska utskott ställer enbart upp i Ånge kommuns kommunalval. Vårt intresse är endast vår egen lokala politik.